MẶT BẰNG DỰ ÁN HÀ NỘI GOLDEN LAKE
Căn hộ A Căn hộ D Căn hộ C Căn hộ E Căn hộ F Căn hộ G Căn hộ H Căn hộ F Căn hộ D CĂN HỘ Y

Căn hộ A

Căn hộ A, diện tích 83,4m2

Căn hộ D

Diện tích 45,5m2

Căn hộ C

Căn hộ C, diện tích 50,3m2

Căn hộ E

Căn hộ E, diện tích 45,8m2

Căn hộ F

Căn hộ F, diện tích 41,2m2

Căn hộ G

Căn hộ F, diện tích 85,4m2

Căn hộ H

Căn hộ F, diện tích 41,2m2

Căn hộ F

Căn hộ F, diện tích 41,2m2

Căn hộ D

Diện tích 45,5m2

CĂN HỘ Y

Căn hộ Y, diện tích 75,7m2